Про затвердження Умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах

 

Проект

 Про затвердження Умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новомиколаївського району (внутрішньорайонні маршрути)

 

 

Керуючись Законом України «Про автомобільний транспорт», Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами та доповненнями), та з метою впорядкування автотранспортного обслуговування населення району:

1. Затвердити Умови визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новомиколаївського району (внутрішньорайонні маршрути), що додаються.

2. Розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                О.Г. Мануйлов

 

 

 

 

 

 

Проект вносить:

 

Начальник відділу економічного розвитку

і торгівлі районної державної адміністрації                              О.О.Бондаренко

 

Аркуш погодження додається

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження голови районної державної адміністрації

 

 

Умови визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новомиколаївського району (внутрішньорайонні маршрути)

 1. Умови визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новомиколаївського району (внутрішньорайонні маршрути), далі - Умови, розроблені відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 (зі змінами та доповненнями), Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 1081 (зі змінами та доповненнями), далі - Порядок.

2. Організатором визначається на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новомиколаївського району (внутрішньорайонні маршрути), далі - конкурс, є Новомиколаївська районна державна адміністрація (далі - Організатор).

3. Визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новомиколаївського району (внутрішньорайонні маршрути), далі - робочий орган, проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами та доповненнями), (далі - Порядок проведення конкурсу) та цих Умов.

4. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведених в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

5. На робочий орган покладаються функції відповідно до пункту 14 Порядку проведення конкурсу.

6. Організатор утворює конкурсний комітет з визначення робочого органу (далі - конкурсний комітет).

7. Організатор розміщує в газеті Новомиколаївської районної державної адміністрації та Новомиколаївської районної ради «Наше життя» не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу та його умови.

8. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а також умовам проведення відповідного конкурсу.

9. З метою участі у конкурсі підприємство (організація) - претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) заяву за формою згідно з додатком;

2) копії статутних документів підприємства (організації);

3) проект договору та розрахунки щодо вартості послуг з організації забезпечення роботи конкурсного комітету.

10. Копії документів, зазначених у пункті 9 цих Умов, повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому порядку.

11. Подані на конкурс документи реєструються організатором у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються претенденту.

12. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників (якщо така інформація надійшла до конкурсного комітету); не відповідають вимогам, встановленим до робочого органу у Порядку проведення конкурсу; подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі.

13. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

14. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій робочого органу на три роки.

15. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                     І.В.Даценко

 

 

Додаток

до Умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новомиколаївського району (внутрішньорайонні маршрути)

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новомиколаївського району (внутрішньорайонні маршрути)

 

1. Відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та враховуючи оголошення Новомиколаївської районної державної адміністрації у газеті «Наше життя»____________________________________________________

(номер та дата видання)

____________________________________________________________________

(найменування підприємства (організації))

бере участь у конкурсі з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новомиколаївського району (внутрішньорайонні маршрути), далі - робочий орган.

 

1. Загальні дані

Повне найменування підприємства (організації)_____________________________

____________________________________________________________________

Скорочене найменування підприємства (організації) (торгова марка, бренд)

____________________________________________________________________

Ідентифікаційний код підприємства (організації)____________________________

Прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства (організації)_____________

Телефон______________ Телефакс________________________

Мобільний телефон____________________

 

2. Місцезнаходження підприємства (організації)

Україна_______________

Поштовий індекс___________

Область

Місто_______________

Вулиця_____________

Будинок_____________Корпус___________Квартира (офіс)______________

 

3. Банківські реквізити

Розрахунковий рахунок ____________________________________________

у _______________________________________МФО ___________________

 

4. Додаткова інформація

 

Досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень _________________

Наявність фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальних ресурсів та технологій ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Інша інформація (за бажанням учасника) ___________________________________

 

5. У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

5.1. з Умовами проведення конкурсу з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новомиколаївського району (внутрішньорайонні маршрути) ознайомлений;

5.2. на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом і не порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;

5.3. на момент проведення конкурсу не надаю послуги з перевезень, не проваджу діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень, не представляю інтереси окремих автомобільних перевізників;

5.4. у разі перемоги згоден укласти договір про виконання функцій робочого органу і на період дії договору не вчинятиму дії, вказані у підпункті 5.3 цієї Заяви.

___ __________ 20__ р. _________________ _______________________________

(підпис заявника) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.
Заяву прийнято ___ ______ 20__ р. _______________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові,
посада та підпис особи, яка
прийняла документи)

 

 

 

Керівникапарату

районної державної адміністрації                                     І.В.Даценко

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Новомиколаївської районної державної адміністрації «Про затвердження Умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новомиколаївського району (внутрішньорайонні маршрути)»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Законом України «Про автомобільний транспорт» зі змінами та доповненнями забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району покладено на районні державні адміністрації.

Згідно зі ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» визначення робочого органу здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, передбачено, що умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування має затверджувати організатор перевезень (райдержадміністрація).

На даний час у штаті райдержадміністрації відсутні фахівці, які б мали досвід з питань організації пасажирських перевезень.

  1. Визначення мети державного регулювання

Забезпечення якісної підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування. З цією метою розроблені умови визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новомиколаївського району.

  1. Опис альтернатив запровадження регуляторного акта

Альтернативним способом є відмова від затвердження умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новомиколаївського району. Даний спосіб вважається неефективним, оскільки проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування фахівцями райдержадміністрації, у яких відсутній досвід у організації пасажирських перевезень, негативно вплине на якість проведення конкурсу.Пасажирські перевезення є способом задоволення потреб населення у транспортних послугах та соціальною основою розвитку економіки.

Такий підхід, на нашу думку, буде лише заглиблювати існуючу проблему. Крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства.

За викладених умов єдиним оптимальним способом є затвердження умоввизначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новомиколаївського району.

Перевагами обраного способу регулювання набуття права робочим органом на проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу є те, що, по-перше, не порушується встановлений законом порядок набуття права проведення конкурсу з перевезення пасажирів; по-друге, встановлюються прозорі умови з визначення робочого органу; по-третє – укладаються договори з робочим органом, який зможе забезпечити якісну підготовку та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування у найбільшій мірі.

4. Опис механізмів і заходів для розв'язання проблеми

З метою реалізації поставлених цілей пропонується затвердитиУмови визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новомиколаївського району, що розроблені з урахуванням змін діючого законодавства, в яких чітко викладені умови, на яких претенденти будуть приймати участь у конкурсі та вимоги до претендентів.

  1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей від впровадження запропонованого регуляторного акта

Встановлені цілі, а саме, якісна підготовка та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшення передумов для корупційних дій, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині відпрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту, досягатимуться за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних умов визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району

Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідних підрозділів та посадових осіб районної державної адміністрації, контролюючих органів на автотранспорті, громадських організацій при організації проведення конкурсу з визначення пасажирських перевізників на автобусних маршрутах загального користування. У зв’язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, можна віднести прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, зміну законодавства про автомобільний транспорт.

Таким чином, кризові явища в економіці можуть привести до зменшення кількості перевізників-претендентів на обслуговування автобусних маршрутів та зниження рівня якості та безпеки пасажироперевезень.

Внесення змін до законодавства про автомобільний транспорт може привести до необхідності зміни або відміни умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування. Негативного впливу цього фактору на дію регуляторного акту не очікується.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки настання будь-яких негативних наслідків за результатами введення в дію положень акта не прогнозується.

Функції в частині державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта буде покладено на відділ економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації. Зазначений контроль буде здійснюватись постійно.

Застосування суб’єктами господарювання регуляторного акта в практичній діяльності створить рівні умови для отримання суб’єктами господарювання  права на обслуговування маршрутів загального користування, спростить та створить реальні умови участі у конкурсі з перевезення пасажирів, стимулюватиме розвиток конкуренції, створить прозорий механізм діяльності перевізників.  1. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Місцева влада

Підвищення прогнозованості та передбачуваності господарської діяльності завдяки прозорості порядку набуття права на обслуговування маршруту, спрощення роботи органів влади при організації перевезень та контролі за виконанням договірних умов перевізниками.

Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат

Перевізники

Суб’єкти господарювання матимуть можливість набувати право на обслуговування маршруту на конкурентних засадах за чітко визначеними умовами

Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат

Населення

Пасажири будуть забезпечені якісними та безпечними перевезеннями

Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту постійний.

Водночас, він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв'язку зі змінами законодавства.

8. Визначення показників результативності акта

Пропонується використати наступні показники результативності:

1) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта;

2) кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

3) рівень поінформованості юридичних осіб з основних положень акта;

4) кількість укладених та розірваних договорів з автоперевізниками;

5) кількість отриманих скарг на роботу перевізників;

6) кількість ДТП з вини водіїв автоперевізників;

7) обсяг перевезених пасажирів на автотранспорті;

8) забезпечення перевезення пасажирів пільгових категорій.

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не передбачається. 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Цільовою групою відстеження результативності регуляторного акта є суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з організації пасажирських перевезень.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відділом економічного розвитку та торгівлі Новомиколаївської районної державної адміністрації шляхом збору та аналізу інформації заінтересованих юридичних осіб, зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, а також статистичної інформації.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акту протягом 30 робочих днів.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено протягом 30 робочих днів у строки, визначені ст. 10 Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Голова Новомиколаївської

районної державної адміністрації

 

О.Г. Мануйлов

 

 

 


 

 

 Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу прохаємо подавати в письмовій формі:

 

-- поштою за адресою: 70100, Запорізька область, Новомиколаївський район смт. Новомиколаївка вул. Космічна, 3,

 

-- факсом за номером (06144) 9-10-16

 

-- електронною поштою e-mail: nnik.eko@gmail.com, nnik_adm@zp.ukrtel.net.

 

Зауваження та пропозиції також можна надсилати на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва в письмовій формі за поштовою адресою: 01011, м.Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

 

 

 

теги: