Звіт по програмі розвитку малого підприємництва 2013 - 2014 роки

ЗВІТ ПО ПРОГРАМІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В НОВОМИКОЛАЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 2013-2014 Р.

 

Комплексна програма розвитку малого підприємництва на 2013-2014 роки затверджена рішенням сесії районної ради від 28 грудня 2012 року № 2. На фінансову підтримку малого підприємництва проектом Програми пропонувалося виділити кошти з місцевого бюджету в сумі 20,0 тис. грн., а саме кошти на відшкодування відсоткових ставок за кредити, що надаються суб’єктам підприємницької діяльності на реалізацію інвестиційних проектів, та кошти для надання фінансової підтримки суб’єктам підприємницької діяльності через Державну організацію “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Запорізькій області ”. Прийнято рішення передбачити в районному бюджеті фінансування Програми за наявності коштів. Протягом звітного періоду кошти не виділялися.

Основними напрямами Новомиколаївської райдержадміністрації у 2013-2014 роках щодо здійснення політики підтримки сфери підприємництва були безпосередньо регуляторна діяльність у сфері господарської діяльності, реформування та удосконалення сфери надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, у т.ч. дозвільної системи в сфері господарської діяльності, підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва (далі – МП), запровадження взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, організацій підприємців та суб’єктів підприємництва з метою консолідації зусиль щодо розв’язання проблемних питань подальшого розвитку МСП та інформаційне забезпечення суб’єктів підприємництва.

Оцінюючи економічний і ресурсний потенціал Новомиколаївського району для перспективного розвитку малого підприємництва слід врахувати той фактор, що район традиційно сільськогосподарський.

Так на початок 2013 року кількість суб’єктів малого підприємництва в Новомиколаївському районі становила 122 малих підприємств, або 100 % до відповідного показника на початок 2012 року (52 одиниці); 523 фізичних осіб-підприємців, або 108,6 % до показника на початок 2010 року (568 осіб); 87 фермерських господарства, або 97,7 % до попереднього року (89 господарств). В Новомиколаївському районі на початок 2011 року функціонувало 22 малих підприємства у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення.

У подальшому прогнозується зменшення кількості фермерських господарств. Насамперед, це пов’язано з постійним зменшенням обсягів земель запасу та резервного фонду, які можна здати в оренду. Створення нових фермерських господарств можливе лише за рахунок реорганізації вже існуючих підприємств. Крім того, для зменшення витрат здійснення господарської діяльності фермерські господарства реорганізуються шляхом перетворення, приєднання або злиття, при цьому наявні випадки зміни організаційно-правової форми реорганізованих підприємств до більш економічно вигідних, що також зменшує кількісний показник.

Споживчий ринок району характеризується достатнім рівнем насиченості як продовольчими так і непродовольчими товарами. Через споживчий ринок йде процес задоволення повсякденних потреб населення в товарах, а на споживчому ринку головна роль відведена торгівлі.

В забезпеченні населення продуктами харчування, промисловими товарами більш значну роль відіграють торгові точки приватних підприємців (99,0%).

Кількість зареєстрованих СПД за звітний період:

фізичних осіб – 441 чоловік, юридичних осіб -280 чоловік.

Кількість СПД державна реєстрація яких припинена:

фізичних осіб – 47 чоловік, юридичних осіб - 0 чоловік

Станом на 01.12.2014 в районі діє 140 підприємств роздрібної торгівлі, з них 138 магазинів, 2 магазини оптової торгівлі та 5 кіосків, 7 об’єктів громадського харчування, з них 3 – кафе та 4 бари. 88 об’єктів побутового обслуговування, які надають послуги з: ремонту взуття, ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, ремонту радіотелевізійної апаратури, послуг перукарень, фото послуг, комп’ютерних послуг та інше.

Протягом звітного періоду відкрито 2 нові торгівельні точки, 1 об’єкт громадського харчування та 1 фреш – маркет. З метою забезпечення продовольчої безпеки району проводиться постійний моніторинг наявності в роздрібній торговельній мережі району основних продуктів харчування та цін на них. Результати відстежень свідчать, що торговельна мережа Новомиколаївського району в достатній кількості забезпечена основними продовольчими товарами і ажіотажного попиту на них не спостерігається. Питання стабілізації цінової ситуації на ринку продовольчих товарів тримається на постійному контролі.

Проблемними питаннями для сфери побуту залишається отримання приміщення для надання таких послуг. Тому переважна більшість приватних підприємців надають послуги на дому.

Підсумовуючи аналіз розвитку малого підприємництва в Новомиколаївському районі, можна зробити висновок, що в районі наявна тенденція кількісного зменшення суб’єктів малого підприємництва, що пов’язано з фінансовою кризою та ризиковим характером діяльності. Подальший розвиток малого підприємництва на сьогоднішній день все більше потребує впровадження нових механізмів щодо якісної підтримки та удосконалення, тобто необхідно застосовувати нові форми та методи підтримки малого підприємництва.

За видами економічної діяльності найбільш привабливими для суб’єктів малого підприємництва в Новомиколаївському районі сегментами ринку є сільськогосподарське виробництво та роздрібна торгівля, 75,9 % малих підприємств від загальної кількості здійснюють діяльність у сільському господарстві. Протягом останніх років, спостерігається стійке збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності у сфері торгівлі.

Створення додаткових робочих місць, зниження рівня безробіття є важливим завданням у роботі органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Але за останні три роки спостерігається тенденція зменшення кількості працюючих на малих підприємства. Так, протягом 2013-2014 років, кількість зайнятих працівників зменшувалася, у 2011 році їх кількість становила 670 осіб. Відповідний ріст базується на результатах спрощення системи реєстрації, процесу отримання документів дозвільного характеру. Питома вага працівників зайнятих на малих підприємствах складає 29 % від загальної кількості працівників зайнятих в економіці району.

Середній рівень заробітної плати на малих підприємства протягом останніх років постійно зростає. У 2011 році він складав 1258,23 грн., що становить 64,8 % від середньо районного показника заробітної плати (1940,19 грн.).

В зв’язку зі змінами в законодавстві України з питань дозвільної системи для отримання документів дозвільного характеру суб’єкти підприємницької діяльності звертаються до дозвільного центру, а не до місцевих дозвільних органів як було раніше, що значно спрощує систему отримання відповідних документів для започаткування та ведення власної справи. Протягом року до дозвільного центру райдержадміністрації звернулось 428 суб'єктів господарювання, видано 456 документів дозвільного характеру та зареєстровано 12 декларацій, 6 особам надані консультації

Протягом 2013-2014 років райдержадміністрацією проведено ряд зустрічей з суб’єктами підприємницької діяльності з питань взаємодії органів виконавчої влади з підприємцями району. Визначилась стратегія підтримки роботодавців та платників податків. В ході цих зустрічей намітилися ключові проблемні питання, вирішення яких потребувало втручання органів влади.

На території району неодноразово проводилися семінари за участю регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області, куди були запрошені суб’єкти підприємницької діяльності району.

При районній державній адміністрації створена та успішно функціонує районна координаційна рада з питань розвитку підприємництва, засідання якої відбуваються щомісяця.

Розпорядженням голови райдержадміністрації № 298 “Про створення районної галузевої ради підприємців з питань сільського господарства ” від 17.09.2009 року створена галузева рада підприємців з питань сільського господарства.

З нагоди святкування Дня підприємця в Новомиколаївському районі проведено зустріч підприємців району, представників громадських об’єднань підприємців із керівництвом райдержадміністрації. Поздоровлення з Днем підприємця було надруковано в районній газеті “Наше життя” Підприємці району прийняли участь у святковому концерті з нагоди Дня підприємця у театрі ім. В.Г.Магара. Двоє підприємців району нагороджені відзнакою голови Запорізької облдержадміністрації з нагоди Дня підприємця

 

 

 

Стан виконання заходів щодо забезпечення розвитку малого підприємництва Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Новомиколаївському районі Запорізькій області на 2013-2014 роки

 

з/п

Зміст заходу

Термін виконан

ня

Стан виконання заходу

Сума витрачених у звітному періоду коштів, тис. грн.

Джерела фінансування

Виконавці

1

2

3

4

5

6

7

 

  1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

 

1

1. Організовувати та проводити в районах та містах області семінари–практикуми для суб’єктів підприємницької діяльності (далі – СПД) з питань застосування положень Податкового Кодексу України

Щокварталу в 2013-2014 роках

Протягом 2014 року проведено 4 семінари-практикуми для суб’єктів підприємницької діяльності

-

Не потребує

 

райдержадміністрація

 

2

1. Здійснювати оприлюднення і проводити публічне обговорення проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу. Здійснювати оприлюднення в ЗМІ та мережі Інтернет інформації про регуляторну діяльність в області

Постійно

Протягом 2014 року прийняті регуляторні акти - розпорядження голови райдержадміністрації від 27.03.2014 № 84 «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу», розпорядження голови райдержадміністрації від 09.07.2014 № 169 «Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області» та розпорядження голови райдержадміністрації від31.10.2014 № 249 «Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області» Обговорення проектів регуляторних актів проводилося на офіційному сайті РДА),

-

Не потребує

 

райдержадміністрація

 

 

2. Проводити в районах області навчальні семінари з питань формування і реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та з інших актуальних питань:

- для посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

Щопів

року

в 2013-2014 роках

 

Питання розглядалося на семінарі з сільськими та селищними головами 08.07.2014, 05.08.2014. 26.11.2014

-

Не потребує

 

Райдержадміністрація

 

3

1. Вирішити питання про покращення матеріально-технічного забезпечення дозвільних центрів (офісна техніка, програмне забезпечення) у районах та містах області

2013-2014

роки

Протягом 2014 року придбання оргтехніки для дозвільного центру не було

-

Обласний бюджет

райдержадміністрація

4

1. Інформувати СПД через друковані ЗМІ, офіційні веб-портали місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, РФПП, ЗТПП, ЗОСППР «Потенціал» про хід впровадження реформ системи надання адміністративних послуг та діяльності дозвільних центрів

Щокварталу в 2013-2014 роках

Інформація про діяльність дозвільного центру розміщена на інформаційному стенді та на офіційному сайті РДА

-

Не потребує

 

райдержадміністрація

 

2. Забезпечити в рамках проведення навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та під час реалізації навчальних програм тематичних короткострокових семінарів висвітлення питань регулювання підприємницької діяльності.

Згідно з планом-графіком навчання

2013-2014

роки

Протягом 2014 року державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування участь у підвищені кваліфікації з даних питань не приймали

-

Не потребує

 

райдержадміністрація

6

2. Розробити і впровадити постійно діючу систему моніторингу стану дозвільних послуг на території Запорізької області.

2013-2014 роки

Протягом 2014 року проведено анкетування серед споживачів дозвільних послуг

-

Не потребує

 

райдержадміністрація

 

 

  1. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

  2.  

1

5. Забезпечити співфінансування переможців проектів обласного конкурсу регіонального розвитку на зворотній основі.

2013-2014 роки

Спів фінансування проектів не було

-

Обласний бюджет

райдержадміністрація

 

3

1. Сприяти залученню СПД до реалізації місцевих програм і проектів на засадах державно-приватного партнерства

2013-2014 роки

На нараді з сільгосптоваровироб-никами СПД було ознайомлено з програми підтримки ДПП

-

Обласний бюджет

райдержадміністрація

 

 

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

2

1. Організовувати в районах області проведення семінарів, нарад, засідань «круглих столів» з питань впровадження нових технологій у виробництві сільськогосподарської продукції.

Щокварталу в 2013-2014 роках

 

Протягом 2014 року семінари на території району не проводилися

-

Не потребує

райдержадміністрація

 

 

2. Сприяти проведенню виставок і ярмарок продукції, виробленої суб’єктами малого підприємництва, що займаються виробленням сільськогосподарської продукції

Щопівроку

в

2013-2014 роках

 

Виставка-ярмарок продукції сільськогосподарського виробництва протягом 2014 року не проводилась

-

Не потребує

райдержадміністрація

 

 

3. Організувати виставку АгроТехСервіс та «Переробка сільгосппродукції)

І квартал

2013 року,

І квартал 2014 року

-

-

Не потребує

райдержадміністрація

 

5

1. Забезпечити участь представників СПД Запорізької області в Програмі з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива»

2013-2014 роки

Протягом 2014 року навчання не проводилося

-

Не потребує

райдержадміністрація

 

 

2. Сприяти реалізації проектів з проведення стажування за кордоном управлінських кадрів для сфери підприємництва

2013-2014 роки

Протягом 2014 року підприємці району стажування за кордоном не проходили

-

Не потребує

райдержадміністрація

6

1. Провести конкурс кращих проектів регіонального розвитку із залученням СПД

2013-2014 роки

СПД не виявили бажання взяти участь у конкурсі

-

Не потребує

райдержадміністрація

 

3. Провести урочисте засідання «День підприємця»

Вересень 2013-2014 років

-

-

Обласний бюджет

райдержадміністрація

12

1. Підтримувати та поширювати практики проведення успішними підприємцями благодійних акцій, спрямованих на допомогу найбільш соціально незахищеним громадянам (надання інформації про успішних меценатів)

2013-2014 роки

Протягом 2014 року підприємці району залучалися до благодійних акцій, спрямованих на допомогу найбільш соціально незахищеним громадянам

-

Не потребує

райдержадміністрація

 

 

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

1

1. Забезпечити роботу обласної виїзної приймальні з розгляду звернень СПД

Щокварталу в 2013-2014 роках

Засідання виїзної приймальні не проводилося

-

Не потребує

райдержадміністрація

 

 

2. Забезпечити реалізацію проекту «Точка опори»

Щокварталу в 2013-2014 роках

Протягом 2014 року анонімного виїзного опитування СПД не проводилось

-

Обласний бюджет

райдержадміністрація

 

 

 

 

Форма 2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

стану розвитку малого підприємництва на місцевому рівні

 

з/п

Показник

Примітки

1

2

3

1.*

Кількість суб’єктів малого підприємництва, одиниць:

у тому числі:

малих підприємств, одиниць

з них тих, що випускали продукцію і надавали послуги, одиниць

фізичних осіб – підприємців

 

-

-

441

2.*

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

70

3.*

Чисельність найманих працівників на малих підприємствах, осіб

690

4.*

Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг)району (міста), (%)

59,8

5.*

Частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів, відсоток

12

6.*

Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць

Кількість фермерських угідь, га

86

7.*

Кількість навчальних закладів всього, одиниць:

у т.ч.:

загальної освіти

професійної освіти

вищої освіти

Кількість навчальних закладів (у т.ч. загальної, професійної, вищої освіти):

16

1

0

17

 

де запроваджено навчання основам та практиці підприємництва

1

 

що здійснюють перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів підприємництва

1

8.

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва, одиниць:

-

1)

бізнес-центри

-

2)

бізнес-інкубатори

-

3)

технопарки

-

4)

лізингові центри

-

5)

небанківські фінансово-кредитні установи, всього

у т.ч. - кредитні спілки

2

2

6)

фонди підтримки підприємництва, всього

у т.ч.:

регіональні

створені за участю УФПП

-

 

-

-

7)

інвестиційні фонди і компанії, всього

-

8)

інноваційні фонди і компанії, всього

-

9)

інформаційно-консультативні установи

1

 

Обєкти інфраструктури, створені за участю місцевих органів влади (вказати)

-

9.

Кількість громадських об’єднань субєктів підприємництва, одиниць

з них зареєстрованих на регіональному рівні

1

10.

Кількість координаційних рад з питань підприємництва, створених на місцевому рівні

1

 

 

 

Форма 3

РЕЗУЛЬТАТИ

виконання програмних заходів

 

з/п

Критерії результативності виконання програмних заходів

За звітний період

Всього з початку року

1

2

3

4

1.

Створення Web – сторінки для суб’єктів підприємницької діяльності (так, ні)

-

так

Наявність Web – сторінки для суб’єктів підприємницької діяльності (так, ні)

-

так

2.

Відшкодування відсотків за банківські кредити, отримані для реалізації інвестиційних проектів, у рамках місцевої програми:

обсяги відшкодування, тис. грн.

-

-

кількість підтриманих бізнес-проектів, одиниць

-

-

3.

Кількість профінансованих у рамках місцевої програми (в якості цільових) бізнес-проектів суб’єктів малого підприємництва, одиниць/тис. грн.

-

-

з них інноваційних проектів, одиниць/тис. грн.

-

-

4.

Загальна сума кредитів, наданих у рамках місцевої програми, тис. грн.:

-

-

субєктам малого підприємництва (юридичним і фізичним особам)

-

-

фермерським господарствам

-

-

у т.ч. - кредитними спілками

-

-

комерційними банками за міжнародними лініями

-

-

5.

Наявність кредитно-гарантійних установ (так, ні)

-

так

6.

Залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання робіт/послуг за державні кошти (види замовлень описуються в пояснювальній записці), одиниць

-

5

загальні обсяги замовлень, тис. грн.

-

2669,1

кількість замовлень, одиниць

-

5

відсоток до загальної кількості замовлень у регіоні, %

-

48

7.

Наявність баз даних об’єктів комунальної власності, що не використовуються (так, ні)

не житлових приміщень

-

так

виробничих площ

-

так

обладнання

ні

ні

8.

Встановлення пільг по орендних ставках (реквізити відповідного рішення наводяться у пояснювальній записці) для суб’єктів підприємництва (так, ні)

ні

ні

9.

Загальна площа приміщень, переданих підприємцям, кв. м.

-

17,2

в оренду

-

17,2

у власність

-

-

10.

Кількість безробітних, що отримали фахову підготовку для заняття підприємницькою діяльністю, осіб

3

9

Кількість підприємців, що пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, осіб

-

-

11.

Кількість проведених у рамках місцевої програми навчальних семінарів, тренінгів (одиниць)

3

10

кількість учасників (осіб)

20

102

12.

Кількість проведених засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва

3

12

 

 

Форма 4

ІНФОРМАЦІЯ

про стан фінансування місцевої програми розвитку малого і середнього підприємництва

на 2013-2014 роки в Новомиколаївському районі за_2014 рік

 

Сума коштів, затверджених на виконання місцевої програми рішенням районної/міської ради в місцевому бюджеті на 2013 рік, тис.грн.

Сума фактично витрачених бюджетних коштів, тис.грн.

за квартал

з початку року

1.

Всього

-

-

-

2.

За КФК 180404 „Підтримка малого та середнього підприємництва”

-

-

-

3.

За іншими статтями місцевого бюджету (вказати)

-

-

-

Витрачено з інших джерел (вказати яких саме)

-

-

-

Загальна сума коштів, витрачених з усіх джерел на реалізацію заходів місцевої програми

-

-

-

 

 

 

Форма 5

СТРУКТУРА

фінансування заходів місцевої програми

 

з/п

Напрям

Сума фактично витрачених бюджетних коштів, тис. грн.

за квартал

з початку року

1.

Компенсація відсотків за банківські кредити

-

-

2.

Фінансування бізнес-проектів на поворотній основі, пільгове кредитування

-

-

3.

Формування інфраструктури, поповнення статутного та оборотних коштів фондів

-

-

4.

Навчально-методична робота

-

-

5.

Виставкові заходи, видання інформаційних бюлетенів, проспектів, довідників

-

-

6.

Інше (вказати)

-

-

 

 

 

 

теги: