Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець». ТЕСТИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

Т Е С Т И ЩОДО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ»

1. Структуру та склад місцевих державних адміністрацій (у межах бюджетних асигнувань) формують:

а) Кабінет Міністрів України;

б) голови місцевих державних адміністрацій;

в) вищий орган виконавчої влади.

2. Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень відповідальні, підзвітні та підконтрольні:

а) Президенту України;

б) Кабінету Міністрів України.

3. Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності місцевих державних адміністрацій регулюються:

а) розпорядженням;

б) регламентом місцевої державної адміністрації;

в) типовим регламентом.

4. Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень:

а) прийняття розпорядження;

б) з моменту призначення.

5. На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає:

а) накази;

б) розпорядження;

в) розпорядження і накази.

6. Керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій підзвітні і підконтрольні:

а) відповідним міністерствам та центральним органам виконавчої влади;

б) головам відповідних місцевих державних адміністрацій;

в) територіальним органам міністерств.

7. Місцеві державні адміністрації у частині делегованих повноважень:

а) підзвітні відповідним радам;

б) підзвітні та підконтрольні відповідним радам;

8. Акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам окремих громадян, можуть бути оскаржені до:

а) суду;

б) органу виконавчої влади вищого рівня та суду;

в) органу виконавчої влади;

г) прокуратури.

9. Фонд оплати праці працівників та видатки на утримання районних державних адміністрацій встановлюється:

а) головою районної державної адміністрації;

б) головою обласної державної адміністрації;

в) Кабінетом Міністрів України.

10. Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади:

а) головами відповідних державних адміністрацій;

б) головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.