Присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Почесне звання України «Мати – героїня» в нашій державі було встановлено з метою посилення уваги до проблем народжуваності, зміцнення інституту сім’ї, відзначення кращих матерів, які забезпечують належні умови для всебічного розвитку дітей. Це звання присвоюється жінкам – громадянам незалежної України і є найвищою державною нагородою для багатодітних матерів.


Указом Президента України від 29.06.2001 № 476 «Про почесні звання України» засновано почесне звання України «Мати-героїня», та Указу Президента від 02.07.2016 № 284/2016 «Про внесення змін до Положення про почесні звання України» внесені зміни щодо удосконалення положень чинного законодавства, що визначає підстави, порядок та умови відзначення багатодітних матерів державною нагородою – почесним звання України «Мати-героїня».
Відповідно до вищезазначеного Положення про почесні звання України жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей, присвоюється почесне звання України «Мати-героїня».
Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України зазначені обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини:
1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.
2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

Про підготовку документів для представлення до нагородження почесним званням  України «Мати-героїня».

Багатодітна мати звертається у сільську раду за місцем проживання з проханням присвоїти їй почесне звання «Мати-героїня».
Виконком сільської ради надає інформацію жінці про перелік документів  необхідних для присвоєння почесного звання, серед яких є обов’язковими ті, що стали підставою для порушення клопотання і підтверджують заслуги та вагомий особистий материнський внесок у виховання дітей, зокрема: ксерокопія паспорта; ксерокопії свідоцтв про народження дітей; свідоцтво про укладення шлюбу; характеристики з місць навчання або роботи дітей; подяки, грамоти, трудові книжки; довідка про склад сім’ї; довідка із міліції, про  те що заявниця та діти не перебували у місцях позбавлення волі.
Сільською радою складається характеристика на сім’ю, виконавчим комітетом розглядається звернення матері та приймається рішення враховуючи інформацію про сім’ю та особистий внесок у виховання дітей.
Багатодітні матері, діти яких були засудженими умовно, або знаходились в місцях позбавлення волі, а також без поважних причин (інвалідність дитини, за станом здоров’я тощо), виховувались в інтернатних закладах, або знаходились під опікою, не мають підстав для порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».
При укладенні позитивного рішення, сільська рада порушує клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» перед головою райдержадміністрації з доданням:
нагородного листа встановленого зразка на матір (3 екз.); 
протокол або рішення органів місцевого самоврядування, трудових колективів підприємств, установ, організацій, на яких прийнято рішення про висунення кандидатур до відзначення (3 екз.);
копії паспорта ( 1, 2, 11 стр. в 3-х екз.);
копії паспортного документа іноземця та документа, що підтверджує місце перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України на законних підставах; копії свідоцтва про укладення шлюбу(3 екз.);
копії свідоцтв про народження дітей (3 екз.);
копії документів про освіту дітей з обов’язковим надання додатку до документу про освіту (3 екз.);
характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо) (1 екз.);
виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей; які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років. У тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;
довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років (1 екз.);
копії свідоцтв про смерть (якщо так сталося). Крім того, в обов’язковому порядку до свідоцтва про смерть дитини, де не вказано причину смерті, додавати копію довідки про причину смерті (3 екз.);
якщо дитина навчалася  в інтернатому закладі, то подаємо медичну довідку про причину перебування (3 екз.);
за бажанням можна подавати  копії дипломів, грамот, сертифікатів дітей (щодо кожної дитини окремо) в  1 екземплярі.

Почесним звання України «Мати – героїня» нагороджено  за період з 2005 по  2017 роки по Новомиколаївському району  46 жінок.

ПЕРЕДБАЧЕНІ ВИПЛАТИ.

Виплата за почесне звання України «Мати – героїня» проводиться з 2008 року.
Особам, які отримали почесне звання України «Мати-героїня», передбачено виплату одноразової грошової винагороди, яка провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.
Виплачується винагорода у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно почесне звання - відповідно до Указу Президента від 25.12.2007 1254/2007 «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» .
Дана виплата здійснюється управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації і на сьогодні ця сума складає 17700 грн.
Але законодавством не передбачено надання пільг жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».
За більш детальнішою інформацією звертатися до управління соціального захисту населення райдержадміністрації за телефонами: (06144) 9 14 69, 095 94 79 878.
  
 
Начальник Управління   Т.ЛИШЕНКО