Про затвердження Порядку опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, в Новомиколаївській районній державній адміністрації Запорізької області

 ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ

НОВОМИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Про затвердження Порядку опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, в Новомиколаївській районній державній адміністрації Запорізької області

 

Керуючись статтею 25 ЗаконуУкраїни «Промісцевідержавніадміністрації», Законом України «Про звернення громадян», на виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 14 вересня 2015 року № 326 «Про затвердження Порядку опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, в Запорізькій обласній державній адміністрації», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 18 вересня 2015 року за № 26/1690, зметоюзабезпечення механізму опрацювання усних звернень громадян, які подаються до Новомиколаївської районної державної адміністрації за допомогою засобів телефонного зв’язку:

 

 1. Затвердити Порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, в Новомиколаївській районній державній адміністрації Запорізької області (додається).

 

 1. Керівникам структурних підрозділів Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області:

 1. до 29 жовтня 2015 року визначити номери засобів телефонного зв’язку, за якими прийматимуться усні звернення громадян у відповідних структурних підрозділах Новомиколаївської районної державної адміністрації. До 27 жовтня 2015 року надати інформацію до загального відділу апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області;

 

 1. Сільським, селищним головам на території району рекомендувати розглянути питання про розробку та затвердження порядків опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку.

 

 1. Відділу організаційної роботи апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області до 29 жовтня 2015 року розмістити на офіційному веб-сайті Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області інформацію про номери телефонного зв’язку, за якими прийматимуться усні звернення громадян у Новомиколаївській районній державній адміністрації Запорізької області та її структурних підрозділах.

 

 1. Загальному відділу апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області до 30 жовтня 2015 року проінформувати голову Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області про результати виконання цього розпорядження.

 

 1. Це розпорядження набирає чинності з 28 жовтня 2015 року, але не раніше дня його оприлюднення.

 

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області.

 

Заступник голови Новомиколаївської

районної державної адміністрації                                    В.В. Чмельова

 

 

 

ПОРЯДОК

опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, в Новомиколаївській районній державній адміністрації Запорізької області

 

І. Загальні положення

 

 1. Порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, в Новомиколаївській районній державній адміністрації Запорізької області (далі – Порядок) регламентує механізми надходження та опрацювання в Новомиколаївській районній державній адміністрації Запорізької області усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, порядок взаємодії структурних підрозділів Новомиколаївської районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, установ та організацій із забезпечення оперативного розгляду таких звернень.

 

 1. Усні звернення громадян за допомогою засобів телефонного зв’язку можуть надходити до Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області з:

 

 1. гарячих телефонних ліній керівників вищих органів влади;

 2. гарячої телефонної лінії Новомиколаївської районної державної адміністрації;

 3. гарячих телефонних ліній спілкування із громадянами голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області та його заступників;

 4. інших органів влади відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

 

 1. Усні звернення громадян за допомогою засобів телефонного зв’язку подаються до Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області виключно за телефонними номерами та у спосіб, що визначені у цьому Порядку.

 

ІІ. Гаряча телефонна лінія Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області

 

 1. Гаряча телефонна лінія Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області є спеціальним постійно діючим засобомтелекомунікації для забезпечення можливості подання усних звернень громадянами до Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області та отримання ними консультацій у телефонному режимі.

 

 1. Гаряча телефонна лінія Новомиколаївської районної державної адміністраціїЗапорізької області не передбачає подання в телефонному режимі запитів щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Для цього використовуються інші засоби телефонного зв’язку, номери яких оприлюднюються Новомиколаївською районноюдержавною адміністрацією Запорізької області.

 

 1. Дзвінки на Гарячу телефонну лінію Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області приймаються за номером: (06144) 9-19-23 протягом робочого часу Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області без перерви на обід. Гаряча телефонна лінія Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області не працює у дні офіційних державних свят та дні, що визначаються вихідними відповідно до чинного законодавства України.

Дзвінок відбувається за рахунок приймаючої сторони. Дзвінки записуються на електронний носій та зберігаються протягом трьох місяців з дня отримання дзвінка.

 

 1. Функціонування Гарячої телефонної лінії Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області: прийом дзвінків, реєстрацію та первинне опрацювання звернень, розсилку звернень на розгляд безпосереднім виконавцям за зверненнями, контроль термінів розгляду, контроль результатів розгляду, захист персональних даних громадян, що звертаються на Гарячу телефонну лінію Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області, забезпечує загальний відділ апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області

 

 1. Дзвінки приймаються спеціалістом загального відділу апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області у порядку автоматичної черги. Прийом дзвінка спеціаліст у обов’язковому порядку розпочинає з привітання та представлення.

 

 1. Спеціаліст загального відділу апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області надає оперативну консультацію громадянину, якщо він звертається з питанням, яке потребує оперативної консультації, щодо компетенції певних органів влади або їх структурних підрозділів, їх місце знаходження або контактних телефонів. У разі, якщо громадянин звертається із усним зверненням, спеціаліст загального відділу апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області реєструє відповідне звернення в електронній базі даних.

Спеціаліст загального відділу апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області отримує згоду громадянина на опрацювання його персональних даних у ході розгляду його звернення, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

ІІІ. Гарячі телефонні лінії спілкування із громадянами голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області та його заступників

 

 1. Голова, перший заступник, заступник голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області один раз на квартал за окремо затвердженим графіком проводять гарячі телефонні лінії спілкування із громадянами за номером: головаНовомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області – (06144) 9-16-14, перший заступник голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області – (06144) 9-19-72, заступник голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області - (06144) 9-31-44.

 

 1. Гарячі телефонні лінії спілкування із громадянами голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області та його заступників тривають протягом однієї години. Усні звернення громадян, які надходять у ході проведення гарячої телефонної лінії, записуються на електронні носії.

 

 1. Організацію проведення та опрацювання результатів гарячих телефонних ліній спілкування із громадянами голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області та його заступників забезпечує загальний відділ апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області (далі – Відділ).

 

 1. Відділ:

   1. щокварталу готує та подає на затвердження голові Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області проекти графіків проведення гарячих телефонних ліній спілкування із громадянами голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області та його заступників;

   2. не пізніше, ніж за 5 календарних днів подає до відділу організаційної роботи апарату Новомиколаївськоїрайонної державної адміністраціїЗапорізької області оголошення про проведення наступної гарячої телефонної лінії спілкування із громадянами голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області та його заступників для його подальшого розповсюдження у засобах масової інформації;

   3. за необхідністю забезпечує запрошення для участі у гарячих телефонних лініях спілкування із громадянами голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області та його заступників відповідних керівників структурних підрозділів Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області та керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, установ та організацій;

   4. забезпечує запис усних звернень громадян, що були подані на гарячій телефонній лінії спілкування із громадянами голови Новомиколаївської районної державної адміністрації та його заступників на електронні носії, їх подальшу реєстрацію в підсистемі «Звернення громадян» електронної автоматизованої системи документообігу «Optima WorkFlow» та організацію розгляду таких звернень.

 

 

IV. Розгляд усних звернень громадян, що надійшли за допомогою телефонного зв’язку

 

 1. Усні звернення, що надійшли до Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області з Урядової гарячої лінії, гарячих телефонних ліній керівників вищих органів влади та Гарячої телефонної лінії Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області, розглядаються протягом 15 календарних днів з моменту їх реєстрації.

 

 1. Усні звернення, які отримані за допомогою засобів телефонного зв’язку, направлені на розгляд до Новомиколаївської районноїдержавної адміністрації Запорізької області вищими органами влади та поставлені ними на контроль, розглядаються у межах термінів, передбачених дорученнями керівників вищих органів влади.

 

 1. Усі інші усні звернення розглядаються у межах термінів, що передбачені чинним законодавством.

 

 1. Голова Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області здійснює первинний розгляд та накладає резолюції за усними зверненнями, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку від категорій громадян, які згідно з чинним законодавством має розглядати виключно керівник органу влади.

 

 1. Первинний розгляд та накладання резолюції за усними зверненнями, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, здійснює начальник загального відділу апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області, перший заступник, заступник, керівник апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області у межах затвердженого розподілу обов’язків, за виключенням звернень, що згідно з чинним законодавством розглядає виключно голова Новомиколаївської районної державної адміністрації, та звернень, що надійшли від вищих органів влади та поставлені ними на контроль.

 

 1. Первинний розгляд та накладання резолюції за усними зверненнями, які отримані за допомогою засобів телефонного зв’язку, направлені на розгляд до Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області вищими органами влади та поставлені ними на контроль, здійснюють голова Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області, перший заступник, заступник, керівник апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області у межах затвердженого розподілу обов’язків.

 

 1. У разі відсутності відповідального керівника Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області звернення, що відносяться до його компетенції, розглядає керівник, що заміщує його згідно із розпорядженням голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником, керівником апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області.

 

 1. Перший заступник, заступник голови, керівник апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області у межах затвердженого розподілу обов’язків підписують листи щодо направлення звернень відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про звернення громадян» до відповідних органів або посадових осіб.

 

 1. Розгляд усних звернень, що надійшли за допомогою телефонного зв’язку, структурними підрозділами Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області – безпосередніми виконавцями за зверненнями, згідно з резолюціями керівництва Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області, здійснюється відповідно до Порядку розгляду письмових звернень громадян у Новомиколаївської районної державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області від 30 вересня 2011 року № 315, зареєстрованого в Новомиколаївському районному управлінні юстиції у Запорізькій області 13 жовтня 2011 року за № 2/132, з урахуванням термінів розгляду передбачених цим Порядком.

 

 1. Інформаціяпрорезультатирозгляду усних звернень громадян, що надійшли з Гарячої телефонної лінії Новомиколаївської районної державної адміністраціїЗапорізької області надаєтьсяструктурними підрозділами Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області – безпосередніми виконавцями за зверненнями дозагального відділу апарату Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області разомзкопієюлиста,якимпоінформованозаявника, в електронному вигляді.

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                     А.В. Качан

 

теги: