Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах

проект

 

Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новомиколаївського району

 

             Керуючись ст. 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законами України «Про автомобільний транспорт», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 (зі змінами та доповненнями), Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами та доповненнями), Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766 (зі змінами та доповненнями), та з метою впорядкування автотранспортного обслуговування населення району:

1. Затвердити Умови  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новомиколаївського району (додаються).

2. Розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.

 

Голова Новомиколаївської

районної державної адміністрації

 

О.О.Кірієнко

 

Проект вносить:

 

начальник відділу економічного

розвитку та торгівлі районної

державної адміністрації                                                         О.О.Бондаренко

 

Аркуш погодження додається

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Новомиколаївської районної

державної адміністрації

 

УМОВИ

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новомиколаївського району

 

1. Ці Умови  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новомиколаївського району (далі – Умови), розроблено відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт»,  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176, зі змінами та доповненнями, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями (далі – Порядок проведення конкурсу), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766, зі змінами та доповненнями, і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені переможцями на відповідному об`єкті конкурсу.

2. Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новомиколаївського району, є Новомиколаївська районна державна адміністрація (далі – Організатор).

3. Конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новомиколаївського району (далі - внутрішньорайонні маршрути), проводяться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу, інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування.

4. Терміни в цих Умовах  вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

5. Ці Умови є обов'язковими для членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новомиколаївського району, та перевізників-претендентів.

6. На конкурс виносяться маршрути (рейси), які входять до затвердженої згідно з чинним законодавством мережі приміських автобусних маршрутів.

7. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть              на приміських автобусних маршрутах загального користування, має відповідати таким  критеріям:

1) Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766, зі змінами та доповненнями, на приміських маршрутах – автобусів категорій М2 та М3. Клас автобусів на приміських маршрутах - А, В, І, ІІ, ІІІ.

2) Рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом            для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними                      та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

8. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

9. Для участі у конкурсі з перевезення  пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новомиколаївського району, перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів, яка відповідно становить 10 відсотків.

10. Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних автотранспортних засобів, які пропонуються для обслуговування маршруту.

11. Під час визначення переможця конкурсу перевага надається претендентам-перевізникам, які мають власну матеріально-технічну базу та власний рухомий склад.

12. На кожному об'єкті конкурсу, забезпечується робота не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Вказаний спеціальний транспорт має виконувати не менше одного рейсу на кожному приміському маршруті в усі дні роботи транспорту.

13. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів на 5 років, у разі відсутності в нього автотранспортних засобів, що відповідають Умовам – на 1 рік.

14. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством.

15. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в пункті 12 Порядку проведення конкурсу.

 

 

 

Керівник апарату Новомиколаївської

районної державної адміністрації                                           А.В.Качан

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новомиколаївського району»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Законом України «Про автомобільний транспорт» зі змінами та доповненнями забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району  покладено на районні державні адміністрації.

На даний час діяльність суб’єктів на ринку пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування супроводжується необхідністю взаємодії із органами влади. Проблему, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, вбачається у відсутності достатньо прозорих, передбачуваних та «вигідних» для суспільства умов визначення перевізників, що мають право обслуговувати маршрути загального користування. Проблемою також є забезпечення дотримання перевізниками вимог безпеки перевезень, державних соціальних нормативів, якісне надання послуг з перевезень.

Також причиною виникнення проблеми є недостатні умови доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до послуг громадського транспорту.

Згідно зі ст. 43 Закону України «Про автомобільний транспорт» визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, передбачено, що умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування має затверджувати організатор перевезень (райдержадміністрація).

 

  1. 2.       Визначення мети державного регулювання

          Забезпечення безпечного, якісного обслуговування населення автотранспортом загального користування, залучення на прозорих та передбачуваних умовах до виконання перевезень суб`єктів господарювання, які мають бажання та можливості для оновлення рухомого складу. З цією метою розроблені умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новомиколаївського району.

 

  1. 3.       Опис альтернатив запровадження регуляторного акта

         Альтернативним способом є відмова від затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новомиколаївського району. Даний спосіб вважається неефективним, оскільки перевезення пасажирів є видом діяльності, який має регулюватися державою з урахуванням особливостей перевезень у районі. Пасажирські перевезення є способом задоволення потреб населення у транспортних послугах та соціальною основою розвитку економіки.

         Такий підхід, на нашу думку, буде лише заглиблювати існуючу проблему, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства.

         За викладених умов єдиним оптимальним способом є затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новомиколаївського району.

         Перевагами обраного способу регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новомиколаївського району шляхом конкурсу є те, що, по-перше, не порушується встановлений законом  порядок набуття права на перевезення пасажирів; по-друге, встановлюються прозорі умови призначення перевізника для перевезення пасажирів; по-третє – укладаються договори з перевізником, які мають забезпечити якість та безпеку пасажироперевезень у найбільшій мірі.

 

4.     Опис механізмів і заходів для розв'язання проблеми

         З метою реалізації поставлених цілей пропонується затвердити Умови  проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новомиколаївського району, розроблені з урахуванням змін діючого законодавства, в яких чітко викладені умови, на яких претенденти будуть приймати участь у конкурсі, вимоги до претендентів, їх парку та умови подальшої роботи на маршрутах.

 

  1. 5.                Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей від впровадження запропонованого регуляторного акта

Встановлені цілі, а саме, безпечне та якісне обслуговування населення автотранспортом загального користування, вдосконалення умов проведення конкурсу та залучення «достойних» перевізників до виконання перевезень, зменшення передумов для корупційних дій, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині відпрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту, досягатимуться за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування

Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідних підрозділів та посадових осіб районної державної адміністрації, контролюючих органів на автотранспорті, громадських організацій при організації проведення конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування. У зв’язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів. До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, можна віднести  прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, зміну законодавства про автомобільний транспорт. Таким чином, кризові явища в економіці можуть привести до зменшення кількості перевізників-претендентів на обслуговування автобусних маршрутів та зниження рівня якості та безпеки пасажироперевезень.

Внесення змін до законодавства про автомобільний транспорт може привести до необхідності зміни або відміни умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування. Негативного впливу цього фактору на дію регуляторного акту не очікується.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки настання будь-яких негативних наслідків за результатами введення в дію положень акта не прогнозується. Функції в частині державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта буде покладено на відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації. Зазначений контроль буде здійснюватись постійно.

Застосування суб’єктами господарювання регуляторного акта в практичній діяльності створить рівні умови для отримання суб’єктами господарювання права на обслуговування маршрутів загального користування, стимулюватиме розвиток конкуренції, створить прозорий механізм діяльності перевізників.

 

  1. 6.     Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Місцева влада

Підвищення прогнозованості та передбачуваності господарської діяльності завдяки прозорості порядку набуття права на обслуговування маршруту, спрощення роботи органів влади при організації перевезень та контролі за виконанням договірних умов перевізниками.

Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат

Перевізники

Суб’єкти господарювання матимуть можливість набувати право на обслуговування маршруту на конкурентних засадах на чітко визначених умовах

Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат

Населення

Пасажири будуть забезпечені якісними та безпечними перевезеннями

Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат

 

7.       Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту постійний.

Водночас, він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв'язку зі змінами законодавства.

 

8.       Визначення показників результативності акта

Пропонується використати наступні показники результативності:

1) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта;

2) кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

3) рівень поінформованості юридичних осіб з основних положень акта;

4) кількість укладених та розірваних договорів з автоперевізниками;

5) кількість отриманих скарг на роботу перевізників;

6) кількість ДТП з вини водіїв автоперевізників;

7) обсяг перевезених пасажирів на автотранспорті;

8) забезпечення перевезення пасажирів пільгових категорій.

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не передбачається. 

 

9.       Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Цільовою групою відстеження результативності регуляторного акта є суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з наданням послуг з пасажироперевезень та населення.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відділом економічного розвитку і торгівлі Новомиколаївської районної державної адміністрації шляхом збору та аналізу інформації зацікавлених юридичних та фізичних осіб, зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, а також статистичної інформації. Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акту протягом 30 робочих днів. З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено протягом 30 робочих днів у строки, визначені ст. 10 Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Голова Новомиколаївської

районної державної адміністрації

 

О.О.Кірієнко

теги: