ПІЛЬГОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ БАТЬКІВ, ОДИН ІЗ ЯКИХ ПРАЦЮЄ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ, ВЛІТКУ 2018 року

НАГАДУЄМО, що  розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.05.2018 № 285 затверджено  Порядок надання адресної соціальної допомоги для  оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях, де один із батьків працює у бюджетній установі» (далі-Порядок). Порядком визначено механізм надання адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях, де один із батьків працює у бюджетній установі (далі – соціальна допомога).

Право на отримання соціальної допомоги має один із батьків, який працює не менше ніж 6 місяців у бюджетній установі, та має реєстрацію місця проживання у Запорізькій області (далі – заявник). Заявник має право самостійного та вільного вибору дитячого закладу оздоровлення та відпочинку дітей, який розташований на території Запорізької області (далі – дитячий заклад). В дитячих закладах оздоровлюються діти віком від 7 до 18 років.
Шановні батьки!
Якщо Ваші діти вже оздоровилися в дитячих закладах протягом І, ІІ, ІІІ, ІV зміни 2018 року (обов’язково 21 день) за умови оплати батьками повної вартості путівки, то Ви може звернутися до управління соціального захисту населення райдержадміністрації для оформлення соціальної допомоги (повертається 50 % вартості путівки, але не більше розміру двох прожиткових мінімумів на одну працездатну особу) і надати  необхідний пакет документів, а саме:
копію свідоцтва про народження дитини;
копію паспорта громадянина України;
копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у випадку надання копії паспорта у формі картки);
копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. У разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, подається копія паспорта з відміткою про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
довідку з місця роботи;
копію путівки до дитячого закладу;
оригінал документа (зворотного талону до путівки до дитячого закладу або довідки) дитячого закладу про фактичний строк перебування в ньому дитини.
Відомості про Вас подаються з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Соціальна допомога надається один раз на рік для оздоровлення одного або декількох дітей, які виховуються у Вашій сім’ї, шляхом часткової оплати вартості путівки до дитячого закладу.
Розмір соціальної допомоги становить 50 % від загальної вартості  путівки, але не більше розміру двох прожиткових мінімумів на одну працездатну особу в розрахунку на місяць та на момент Вашого звернення.
Виплата соціальної допомоги проводиться шляхом її перерахування на Ваш рахунок, відкритий у банківській установі.
Для отримання більш детальнішої інформації звертатись до управління соціального захисту населення райдержадміністрації  за тел. 0959479878.»


  
 
Начальник Управління соціального захисту РДА  Т.ЛИШЕНКО