ІНФОРМУЄ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Професійний розвиток працівників
Наразі актуальним залишається питання професійного розвитку працівників, адже розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації. Персонал у сучасних умовах повинен бути високоосвіченим, володіти високою загальною культурою, стратегічним мисленням і ерудицією.
Професійний розвиток – це набуття працівником нових компетенцій, знань, умінь і навиків, які він використовує чи буде використовувати у своїй професійній діяльності.

Основними напрямками професійного розвитку працівників вважається:
навчання з метою зменшення розриву між вимогами робочого місця, посади і діловими якостями працівників;
задля підвищення загальної кваліфікації;
для роботи за новими напрямками розвитку організації;
заради освоєння нових методів виконання трудових операцій.
Основним напрямом професійного розвитку є професійне навчання – процес цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов’язки, освоювати нові види професійної діяльності, що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва.
Формально професійний розвиток є ширше поняття, ніж професійне навчання, але в реальному житті різниця між ними є умовною, оскільки і професійний розвиток, і професійне навчання виконують одне завдання –підготовку персоналу до виконання ним своїх обов’язків. Різниця в тому, що 
професійне навчання орієнтується на сучасні потреби підприємства, а професійний розвиток — на майбутнє і є більш фундаментальним.
Отже, безперервний професійний розвиток сприяє забезпеченню:
професійного рівня працівників відповідно до вимог робочого місця, посади;
умов для мобільності працівників як передумови раціональної їх зайнятості;
можливості просування як у професійній, так і в службовій кар’єрі.