ІНФОРМУЄ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Запровадження наставництва сприятиме удосконаленню системи професійного навчання працівників та формуванню позитивного іміджу підприємства
Наказом Міністерства соціальної політики України від 11.10.2017 № 1611 затверджено Методичні рекомендації щодо запровадження наставництва, якими визначаються умови їх здійснення, повноваження працівників та наставників.
Наставництво на підприємствах, установах та організаціях запроваджено з метою сприяння професійному розвитку та професійній адаптації на робочому місці працівників. Наставництво передбачає навчання безпосередньо на робочому місці шляхом передання досвідченими працівниками набутого досвіду і знань особі, що потребує професійного навчання, та формування необхідних навичок.

Система наставництва – комплекс заходів, які підприємства, установи, організації мають здійснити, щоб забезпечити якісну підготовку наставників і певною мірою гарантувати ефективність їх роботи. Методичну роботу з організації наставництва та підготовку наставників на підприємстві мають здійснювати спеціалісти з питань персоналу в тісній співпраці з керівниками структурних підрозділів.
Особливістю наставництва є те, що наставники виконують свої обов’язки без звільнення від основної роботи. У роботі з наставниками мають дотримуватися принципів добровільності та моральної зацікавленості.
До переваг наставництва належить можливість реалізувати індивідуальний підхід до навчання працівників безпосередньо на робочому місці, до їх подальшого професійного розвитку. Наставництво може застосовуватися для різних категорій персоналу – від робітників, фахівців з вищою освітою до
керівників різних рівнів управління.
До основних функцій наставника належать:
1) установлення нормативних ділових відносин з новим працівником;
2) повідомлення новачку про можливі ускладнення і найтиповіші помилки, що трапляються у процесі роботи на робочому місці;
3) надання інформації про колег, в яких можна отримати пораду чи допомогу під час виконання професійних обов’язків;
4) інформування нового працівника про завдання та функції структурного підрозділу, взаємовідносини з іншими структурними підрозділами організації.
До основних принципів роботи наставника з новими працівниками належать:
1) доброзичливе, позитивне, уважне ставлення до новачка;
2) раціональний розподіл робочого часу – суміщення основних функцій з наставництвом;
3) послідовне передавання інформації – від простого до складного, від загальновідомого до менш відомого;
4) постійний зворотний зв’язок;
5) поточний контроль роботи нового працівника, своєчасне коригування дій;
6) докладне роз’яснення проблемних питань, прищеплення корпоративної культури;
7) своєчасне інформування спеціаліста з питань персоналу з усіх питань адаптації нового працівника.
Оскільки наставники виконують досить складні функції, то до них висуваються певні вимоги. Вони мають бути компетентними щодо специфіки роботи свого структурного підрозділу, посади чи робочого місця, лояльними до своєї організації. Наставники повинні мати педагогічні здібності та бажання бути наставником, витрачати свій час на допомогу підопічному в опануванні професійної майстерності. Важливі такі ділові якості, як чуйність, відповідальність, уважність, толерантність тощо.
Мінсоцполітики рекомендує Методичні рекомендації до використання підприємствам, установам, організаціям різних організаційно-правових форм і форм власності, іншим сторонам, які зацікавлені у запровадженні наставництва.