Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови Новомиколаївської районної державної адміністрації «Про визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної ад

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту розпорядження  голови Новомиколаївської районної державної адміністрації «Про визначення Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області»

 

1. Визначення та аналіз проблеми

Проект регуляторного акту розроблено з метою реалізації Закону України  «Про адміністративні послуги» та розпорядження Кабінету Міністрів України від  16 травня 2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг». Вищеназваними нормативно-правовими актами  встановлюється, що центр надання адміністративних послуг надає послуги відповідно до переліку адміністративних послуг, що визначається органом, який його утворив - Новомиколаївська районна державна адміністрація.

Без визначеного переліку адміністративних послуг неможливо вдосконалити роботу центру надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації  Запорізької області в частині взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг та спростити процедуру отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання у найкоротший строк за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень, забезпечити інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг.

Відсутність визначеного переліку адміністративних послуг також призведе до неможливості реалізації реформи системи надання адміністративних послуг в районі, оскільки не можливо буде забезпечити надання адміністративних послуг суб’єктам звернення в форматі центру надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації  Запорізької області.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Мета регулювання даного питання – це  визначення чіткого переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації  Запорізької області, що в свою чергу дозволить вдосконалити практичну організацію його діяльності в частині взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг та забезпечить спрощення процедури отримання адміністративних послуг, поліпшення якості їх надання у найкоротший строк за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

 

3. Визначення та оцінка  альтернативних способів досягнень встановлених цілей

Альтернативним способом досягнення цілей є залишити ситуацію у сфері надання адміністративних послуг без змін. Дана альтернатива є неприпустимою в зв’язку з тим, що не будуть виконані вимоги Закону України  «Про адміністративні послуги» та розпорядження Кабінету Міністрів України від  16 травня 2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», які визначають правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Функціонування центру надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації  Запорізької області не можливе без визначеного переліку адміністративних послуг. Тому єдиним можливим способом досягнення встановлених цілей є визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації  Запорізької області.

Перевагами даного способу є  можливість забезпечити спрощення процедури отримання адміністративних послуг, поліпшення якості їх надання у найкоротший строк за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень без залучення додаткових коштів.

 

4. Механізм та заходи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти розпорядження голови райдержадміністрації «Про визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області», яке буде обов’язковим для виконання.

 

5. Обґрунтування можливості  досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

В результаті прийняття даного регуляторного акту планується досягнення поставлених цілей. Оскільки надання адміністративних послуг, зазначених в Переліку, передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від  16 травня 2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», яке є обов’язковим до виконання,  то проблем із організацією їх надання через центр надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області не прогнозується. Крім того, оскільки вищезазначене розпорядження є обов’язковим до виконання і суб’єктам надання адміністративних послуг, не передбачається якихось ускладнень із створення незручностей суб’єктам звернень суб’єктами надання адміністративних послуг, із затягування розгляду звернень чи передачі документів в процесі надання адміністративних послуг.  Перешкод для реалізації регуляторного акту у разі його прийняття немає.

 

Негативних результатів від прийняття регуляторного акту не очікується.

 

 6. Визначення очікуваних результатів прийняття проекту розпорядження

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються  спрощення процедури отримання адміністративних послуг, поліпшення якості їх надання у найкоротший строк за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області передбачається в межах видатків на утримання органу, що прийняв рішення про створення центру надання адміністративних послуг у відповідності із вимогами Закону України  „Про адміністративні послуги “

Аналіз вигод і витрат

 

вигоди

Витрати

Органи влади

Забезпечення правових засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг

Не передбачається

Суб’єкти господарювання

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному центрі, який є складовою частиною центру надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області

Не передбачається

Населення

Спрощення процедури отримання адміністративних послуг, поліпшення якості їх надання у найкоротший строк за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень

Не передбачається

 

        

 

 7. Строк дії

Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його опублікування у засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Передбачається необмежений строк дії зазначеного регуляторного акта.  Доповнення і зміни до нього будуть вноситися у разі змін у чинному законодавстві, а також за інших обставин, що зумовлюють необхідність відміни або перегляду даного розпорядження.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акту

 Показниками результативності даного регуляторного акту є:

 кількість звернень одержувачів адміністративних послуг до центру  надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області;

кількість наданих адміністративних послуг через центр  надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту

Для відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься базове, повторне та періодичне  відстеження.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Повторне відстеження регуляторного акту буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови райдержадміністрації.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися протягом усього терміну його дії. Також будуть опрацьовуватися відгуки та пропозиції, щодо доцільності надання тих чи інших адміністративних послуг від громадян та суб’єктів господарської діяльності, що звертатимуться за послугами.

 

 

 

Голова районної державної

адміністрації                                                                         О.О.Кірієнко                        

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта

розпорядження голови  районної державної адміністрації «Про визначення Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області»

 

 Проект регуляторного акта  передбачає визначення переліку адміністративних послуг, які надаватимуться через центр надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області. Проект розпорядження розроблено з метою впорядкування надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області, відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги», який визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

         Проект розпорядження        голови  районної державної адміністрації «Про  визначення переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг Новомиколаївською районною державною адміністрацією Запорізької області» та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Новомиколаївської райдержадміністрації розділ регуляторна політика  підрозділ повідомлення про оприлюднення www.nmrda.gov.ua .

Термін отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу. Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надсилати у письмовій формі:

- юридична адреса:   Запорізька обл.. Новомиколаївський район  смт.                 Новомиколаївка, вул.. Космічна, 3,

                                      поштовий індекс - 70100;

- електоронна адреса: nnik.eko@qmail.com; nnik.adm@zp.ukrtel.net          - факсом :(06144) 9-10-16

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: м. Київ, вул.. Арсенальна, 9/11 , поштовий індекс - 01011 або на електронну адресу inform@dkrp.gov.ua .

 

 

Голова районної державної

адміністрації                                                                         О.О.Кірієнко                        

 

 

теги: